Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja podjetja KRASSNO Pro d.o.o.

Splošne določbe

S temi splošnimi pogoji poslovanja podjetje KRASSNO Pro d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) dodatno ureja sklepanje pogodb z naročniki storitev in izdelkov, ki jih ponuja podjetje.

Podjetje svoje storitve in izdelke ponuja na spletni strani https://krassno.com (katere je lastnik in upravitelj), vključno s podstranmi in povezanimi stranmi (v nadaljevanju spletna stran).

Ti splošni pogoji vsebujejo tudi pravila uporabe spletne strani.

Naročnik je oseba, ki koristi ugodnosti, naroči izdelke ali storitve na spletni strani in s podjetjem sklene pogodbo na daljavo.

Pogodba na daljavo (v nadaljevanju pogodba) je pogodba (sporazum, soglasje glede kakih določil ali obveznosti (SSKJ)) med podjetjem in stranko (43.člen ZVPot-UPB2).

Podjetje je zavezano prodajati blago naročniku oziroma opravljati storitve zanj v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in na način, ki ni v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji.

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve in izdelke ter dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, med drugim predvsem:
- Zakona o varstvu potrošnikov
- Zakona o elektronskem poslovanju na trgu
- Zakona o elektronskih komunikacijah

Podatki o podjetju

Dolgi naziv: KRASSNO Pro, storitve in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: KRASSNO Pro d.o.o.
Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 56896131
Matična številka: 8258031000
Zavezanost sistemu DDV: podjetje ni DDV zavezanec
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Glavna dejavnost: Spletna trgovina in prodaja po telefonu
Standardna klasifikacija dejavnosti: G47.910 - Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Datum vpisa v sodni register: 21.8.2018
Zastopnik: Novak Jaka, direktor
TRR: IBAN SI56 1010 0005 7012 521 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan 17.06.2019.

Izdelek in storitev

Spletna stran podjetja je namenjena prodaji izdelkov in storitev. Za nakup ni potrebna registracija naročnika.

Sklenitev pogodbe, sklenjene na daljavo

Pogodbe, sklenjene na daljavo, se sklepajo upoštevajoč določila 43. - 45.a člena Zakona o varstvu potrošnikov in 7. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu.

Za pogodbe, sklenjene na daljavo, se štejejo prodajne pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, ki so sklenjene med podjetjem in naročnikom na podlagi organiziranega programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi podjetje in ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komunikacijo na daljavo, vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Splošni pogoji so del pogodbe, sklenjene na daljavo.

Naročnik se za namen sklenitve veljavne pogodbe, sklenjene na daljavo, identificira v podatkovnem obrazcu, ki mu je posredovan ob naročilu storitve ali izdelka. Identifikacijski podatki naročnika se štejejo kot pravilni in resnični. Naročnik je v postopku oddaje naročila opozorjen, da se z oddajo naročila strinja s plačilom in stvarjo nakupa, ki sta bistveni sestavini prodajne pogodbe. Po določilih Obligacijskega zakonika je pogodba sklenjena in veljavna, ko se stranki dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe. Oddajo naročila lahko odda le polnoletna in poslovno sposobna oseba. V postopku naročila naročnik izbere način plačila in ga izvede. Po opravljenem naročilu naročnik na svoj elektronski naslov prejme potrdilo o opravljenem nakupu, ki se šteje kot izvod pogodbe, sklenjene na daljavo.

Plačilna sredstva: plačilne kartice, ki jih omogoča platforma Stripe, bančno nakazilo in plačilo po povzetju (Pošta Slovenije naročniku zaračuna provizijo v višini 1,05 €). Vse cene so navedene v EUR (€) in ne vsebujejo DDV, saj podjetje ni davčni zavezanec. Če ni navedeno drugače, stroške pošiljanja krije naročnik.

Plačilno kartico podjetje bremeni v trenutku, ko naročnik vpiše podatke o plačilni kartici in potrdi plačilo. Kartična plačila za podjetje opravlja Stripe (Stripe Payments Europe, Irska. Št. podjetja: IE513174. Naslov: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland.)

Pogodba, sklenjena na daljavo med naročnikom in podjetjem, postane veljavna ob prejemu povratne elektronske pošte, ki vsebuje potrdilo o opravljenem nakupu. Potrditev je vidna tudi na spletni strani, kjer naročnik opravi nakup.

Povratna elektronska pošta vsebuje podatke o prodajalcu (tj. podjetje), podatke o naročniku, ceno naročila, količino naročenih storitev ali izdelkov, način plačila, način in ceno dostave.

S predajo blaga kupcu je s strani podjetja pogodba izpolnjena in se vsa odgovornost prenese na kupca. Račun je priložen dobavljenemu blagu.

Dobava

Podjetje bo dobavo izdelkov opravilo s pomočjo kurirske službe, ki jo izbere podjetje. Dobavni rok (za dobavo izdelka) je 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe, oziroma rok, ki je določen v pogodbi.

Navedene cene in pogoji dostave veljajo za dostavo po Sloveniji. Cena dostave v tujino se določi po ceniku Pošte Slovenije.

Podjetje personalizirane zvočne pravljice namesti v aplikacijo za poslušanje. Naročnik pa po e-pošti prejme podatke za dostop do aplikacije. 

Pravica naročnika do odstopa od pogodbe

Naročnik lahko v 30-dnevnem roku od oddaje naročila sporoči podjetju, da odstopa od pogodbe, ne da bi moral za to navajati kakršen koli razlog. Po tem roku ima naročnik še nadaljnji 14-dnevni rok, da nepoškodovano blago vrne prodajalcu brez dodatnih stroškov, razen stroškov poštnine.

Naročnik lahko odda pisno sporočilo o odstopu od pogodbe na sedež podjetja KRASSNO Pro d.o.o., Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@krassno.com.

Reklamacije

V primeru dokazila, da kupec ni prejel pravilnega naročila, kot npr., da je izdelek prišel poškodovan ali da je sprejel drug kot naročen izdelek, stroške povrnitve in nadomestitve izdelka prevzame prodajalec. Prodajalcu se omogoči izbira načina povrnitve izdelka.

Zvočne pravljice

Naročnik prejme personalizirano zvočno pravljico (v nadaljevanju pravljica) v roku, navedenem ob oddaji naročila.

V primeru nakupa pravljic v paketu za enega otroka ni mogoče posameznih pravljic personalizirati za različne otroke.

Naročnik po e-pošti prejme dostopne podatke za spletno aplikacijo, kjer lahko časovno neomejeno dostopa in posluša svoje pravljice. Naročnik lahko pravljice posluša samo preko spletne aplikacije podjetja. Za dostop do aplikacije je potrebna internetna povezava. Podjetje ne odgovarja za količino prenešenih podatkov med poslušanjem pravljic in ne odgovarja za stroške ali škodo, ki bi lahko nastala z uporabo aplikacije.

Uporaba in poslušanje pravljic je namenjena izključno osebni uporabi, kakršnokoli javno predvajanje ali deljenje ni dovoljeno in je prepovedano brez pisnega dovoljenja podjetja. Brez pisnega dovoljenja izdajatelja je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s snemanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano deljenje podatkov za dostop do aplikacije.

Z naročilom pravljice naročnik dobi pravico za neomejeno poslušanje pravljice preko spletne aplikacije, ne pa tudi kakršnokoli pravico do fizičnega ali kakršnegakoli drugega dostopa do posnetka. Z naročilom pravljice naročnik ne pridobi nikakršnih avtorskih ali sorodnih pravic.

V primeru tehničnih težav z aplikacijo se podjetje obvezuje, da bo naredilo vse kar je mogoče, da težave čim prej odpravi in vzpostavi delujočo aplikacijo. V primeru daljšega nedelovanja aplikacije podjetje o tem obvesti naročnika in mu ponudi nadomesten dostop do pravljic.

Podjetje naročniku zagotavlja 100% garancijo na zadvoljstvo pri naročilu pravljic. Naročniku obljublja vračilo kupnine, v primeru da otrok želi pravljice poslušati samo enkrat. V ta namen podjetje beleži datum, uro in število poslušanj posamezne pravljice. Če je zabeleženo število predvajanj posamezne pravljice 2 (2 predvajanji) ali več, se šteje, da je bila pravljica poslušana več kot enkrat.

Podjetje ne odgovarja za vsebino pravljice in morebitno vplivanje na otroka, ki ni v skladu s starostjo otroka in z željami, pričakovanji, prepričanji in predstavami naročnika oziroma staršev. Zato naj naročnik ali starši pravljico poslušajo preden jo dajo v poslušanje otroku in preverijo ali je primerna za otrokovo starost in preverijo skladnost vsebine s svojimi željami, pričakovanji, prepričanji in predstavami. Za morebitno škodo, ki bi lahko nastala iz tega naslova, podjetje ne odgovarja. Podjetje izdeluje pravljice z dobrim namenom in v skladu s pozitivnimi vrednotami, v skladu s standardi na tem področju in v skladu z vsebinskimi okviri pravljic in podobnih zgodb za otroke.

Pravica podjetja do zavrnitve naročila

Podjetje si pridružuje pravico, da v nekaterih primerih zavrne dobavo izdelka ali izvedbo storitve. Do tega lahko privedejo tehnične omejitve ali etika podjetja. Podjetje v primeru zavrnitve kontaktira kupca po e-pošti in ga obvesti o zavrnitvi in predlaga nadaljnje postopke. Če kupec ni navedel pravih kontaktnih podatkov, ga podjetje ni dolžno obveščati. Podjetje ne odgovarja za stroške ali škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnih ali zastarelih podatkov kupca, zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnitvi obveznosti.

Napotilo za pravilno uporabo izdelka in izključitev odgovornosti

Za napačno uporabo izdelka se smatra vsakršna uporaba, ki ni v skladu z navodili in opozorili, ki so navedeni na izdelku. Navodila za uporabo in opozorila so objavljena tudi na spletni strani in naročnik ima možnost, da se z navodili za uporabo in opozorili seznani že pred nakupom oziroma sklenitvijo pogodbe na daljavo. Za napačno uporabo se smatra tudi fizična zloraba izdelka, potencialno zdravju škodljiva uporaba izdelka, oralna uporaba izdelka ali izpostavitev izdelka substancam, ki bi lahko izdelku škodovali. Prepovedana je izraba izdelkov ali storitev v namene, ki bi lahko privedli do napačne uporabe, do škodljive izrabe ali do psihičnega in fizičnega škodovanja zdravju. Zlonamernost je strogo prepovedana in podjetje ne bo prevzelo odgovornosti za morebitno zlonamerno dejanje, namen, namero. Podjetje ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo ob nepravilni uporabi ali subjektivni interpretaciji izdelkov ali storitev.

Podjetje ne jamči, da bo naročnik s pomočjo izdelkov ali storitev dosegel želeni cilj, namen ali želeni uspeh.

Podjetje ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi naročniku ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v povezavi z uporabo izdelkov ali storitev.

Podjetje ne odgovarja za delovanje platforme Stripe, ki omogoča in opravlja kartična plačila, prav tako podjetje ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi nastale naročniku ali tretjim osebam zaradi uporabe te platforme.

Podjetje ne odgovarja za delovanje povezav na tretje spletne strani in ne odgovarja za vsebino tretjih spletnih strani.

Podjetje ne odgovarja za morebitne občasne težave na spletni strani.

Podjetje ne odgovarja za napake na spletni strani ter za morebitno škodo, ki bi nastala ob uporabi spletne strani.

E-novice

Podjetje omogoča prijavo na na e-novice. Namen, vsebina in varstvo osebnih podatkov so definirani v izjavi o varstvu osebnih podatkov. Izjava je objavljena na spletni strani.

Pravice intelektualne lastnine

Vse vsebine, objavljene na spletni strani, poslane preko e-novic, objavljene na socialnih omrežjih podjetja, so last podjetja in so po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah zaščitene. Vsakršna nadaljnja uporaba, reproduciranje, in kopiranje lastnine, ki je last podjetja, je brez pisnega pooblastila zakonitega zastopnika podjetja prepovedana. Za lastnino podjetja štejejo fotografije, risbe, video posnetki, zvočni posnetki, glasba, zvoki, govor, besedila, logotipi, umetnine, grafična oblika, programska koda in uporabniški vmesniki.

Uporaba piškotkov

Spletna stran podjetja uporablja piškotke za optimalno delovanje in odlično uporabniško izkušnjo. Ob prvem obisku spletne strani se o tem prikaže obvestilo. Spletni piškotki niso obligatorni, je pa priporočljivo, da so s strani obiskovalca spletne strani sprejeti, saj je s tem omogočeno brezhibno delovanje spletne strani ter boljša izkušnja pri uporabi spletne strani. Obrazložitev, kaj so piškotki in katere piškotke spletna stran uporablja, je dostopna na spletni strani.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje sme v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah ter ostalimi predpisi pridobivati, uporabljati, hraniti ali kako drugače obdelovati osebne podatke v okviru svojega poslovanja in razmerij z naročniki. Izjava o varstvu osebnih podatkov je objavljena na spletni strani in je del pogodbe, sklenjene na daljavo.

Reševanje sporov

Naročnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev. Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS), ki je dostopna na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Pristojno sodišče

Velja izključno pravo Republike Slovenije, z izjemo pravil zakonodaje Evropske unije ter z izjemo Konvencije Združenih Narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. V skladu z zakoni bo podjetje sodelovalo z organi pregona po svojih zmožnostih in pravnih normah. Podjetje bo v primeru kršitve zakonov s strani naročnika vse njegove podatke in zapise o delovanju na strežniku predalo pristojnim inštitucijam in svoji pooblaščeni pravni službi. V primeru nesoglasij iz pogodbenega razmerja je pristojno izključno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Dodatne nejasnosti in nepravilnosti

Jezikovne napake so na spletni strani so možne in niso narejene namerno.

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani.

Šteje se, da je naročnik ob oddaji naročila seznanjen s pogoji poslovanja, jih razume in se s pogoji poslovanja v celoti strinja.

Razno

Če bi kakšna določba (zaradi zakonskih predpisov itd.) bila ali postala neveljavna, ostanejo ostale določbe v veljavi. Določba, ki je ali je postala neveljavna, se nadomesti tako, da se najbolj dosežen smisel in namen neveljavne določbe prenese v skladu z zakonom v novo nadomestno določbo.

email: info@krassno.com 
telefon: 06 555 67 58

KRASSNO Pro d.o.o.
Dimičeva ulica 9
1000 Ljubljana

Krassno logo

© 2021 Vse pravice so pridržane.
KRASSNO Pro d.o.o.